Konzultace

Platba v hotovosti po skončení konzultace.

V případě, že se rozhodnete pro další spolupráci v podobě dispozičního řešení interiéru/studie zahrady či návrhu, bude cena následující služby nižší o již zaplacenou cenu konzultace.

Dispoziční řešení, návrh

Je-li cena sjednané zakázky 3000 Kč a více: Platba ve výši 50 % sjednané částky před zahájením zakázky. Platba 50% po dokončení zakázky.

Je-li cena sjednané zakázky nižší než 3000 Kč: Platba 100% po dokončení zakázky.

Realizace, nákup nábytku a dekorací

Platba probíhá mezi vámi a realizátorskou firmu či obchodem dle sjednaných podmínek.

Poradenství a redesign

V případě první konzultace platba v hotovosti po skončení konzultace. V případě navazujících konzultací platba na fakturu. Případná zálohová platba bude řešena dle individuální domluvy.

Pro služby poskytované online bude služba fakturována dle individuální domluvy.

Doba splatnosti faktur: 14 kalendářních dní

Kilometrovné bude účtováno od 20. kilometru od sídla firmy –  9 Kč/km.

Nejsem plátce DPH.